Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423905 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

{% H.N %} - ID: 1423905
 IP & Posted by:  139.216.83.236 on December 19, 2017 at 6:47pm
 Updated by:  March 1, 2020 at 2:38pm
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Melbourne
 State/Province:  Victoria
 Zip:  3021
 Country:  Australia
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Head Chef
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đem những kiến thức mình có được để phục vụ cho càng nhiều người càng tốt. Translate to English
 Free Time:  Đi tập gym, tìm hiểu món ăn mới. Translate to English
 I Am:  Thích học hỏi kiến thức mới. Bản thân mình sinh ra không được thông minh, nhạy bén như nhiều người xung quanh. Nên mình phải cố gắng nhiều hơn so với người khác trong mọi thứ. Mình tin là ai cũng sẽ có được những thứ mình muốn nếu cố gắng. Translate to English
 Looking For:  có duyên thì sẽ đến được với nhau thôi. Mình không có tiêu chuẩn, bởi vì mình hiểu rằng mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Translate to English

Back | Send Email to {% H.N %} (ID: 1423905)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.