Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424059 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huong suri - ID: 1424059
 IP & Posted by:  123.27.242.198 on December 21, 2017 at 11:43pm
 Updated by:  December 23, 2017 at 6:26pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  ha noi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  quản lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Xây dựng gia đình và phát triển công việc Translate to English
 Free Time:  đọc sách, nấu ăn, du lich, chăm sóc nhà cửa Translate to English
 I Am:  tôi là người điềm đạm yêu cuộc sống gia đình Translate to English
 Looking For:  Một người muốn có cuộc sống gia đình và yêu thương trẻ con. duongthanhhuong.idic@gmail.com Translate to English

Back | Send Email to Huong suri (ID: 1424059)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.