Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424065 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim Bạn - ID: 1424065
 IP & Posted by:  64.233.173.20 on December 22, 2017 at 12:35am
 Updated by:  August 25, 2018 at 3:13pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim người yêu kết hôn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc..don dẹp nhà cua..di du lịch Translate to English
 I Am:  Vui ve..it nói..hoa đồng.. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn nếu hợp tiến xa hơn- tuổi từ 45 đến 65 -- nếu ai thật lòng thì viết mail cho toi..ntuyen7778@yahoo.com .cảm ơn ai đả độc hồ sơ này Translate to English

Back | Send Email to Tim Bạn (ID: 1424065)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.