Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424111 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hien Truong - ID: 1424111
 IP & Posted by:  68.6.135.18 on December 22, 2017 at 11:16pm
 Updated by:  January 11, 2018 at 8:27am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  San Diego
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  Manicurist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Chỉ biết cố gắng và cố gắng dù không được may mắn. Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, nghe nhạc, xem phim. Translate to English
 I Am:  Một người gặp quá nhiều đau thương và mất mát. Translate to English
 Looking For:  Một người tốt với mình, sẵn sàng hi sinh vì mình, yêu mình vô điều kiện. Người chững chạc, có sự nghiệp và không cờ bạc rượu chè. Translate to English

Back | Send Email to Hien Truong (ID: 1424111)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.