Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424137 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vui - ID: 1424137
 IP & Posted by:  72.141.80.237 on December 23, 2017 at 10:30am
 Updated by:  March 15, 2018 at 6:08pm
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  M
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Di Cay`
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Gặp mhau tìm hiểu , yêu bao nhiêu tính bấy nhiêu !viết ít cho nhiều ,viết nhiều chẳng có bao nhiêu hihi...~~~ Translate to English
 Free Time:  Xem tin tức ,đọc báo,shop,họp mặt bạn bè tán gẩu vui .... Translate to English
 I Am:  lạc quan ,vui vẽ,yêu đời,yêu ngươi.... Translate to English
 Looking For:  kiên nhẩn,vui vẽ ,từ 58t đến 100t hihi Translate to English

Back | Send Email to Vui (ID: 1424137)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.