Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424178 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Stephanie - ID: 1424178
 IP & Posted by:  58.187.169.23 on December 24, 2017 at 2:36am
 Updated by:  February 10, 2018 at 7:07pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TP Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành đạt Translate to English
 Free Time:  Làm những gì mình thích làm Translate to English
 I Am:  Đàng hoàng, tử tế, thủy chung, hiền lành Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông chân thành, thật thà, cư xử lịch sự và có ý muốn kết hôn. Translate to English

Back | Send Email to Stephanie (ID: 1424178)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.