Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424283 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh Tuân - ID: 1424283
 IP & Posted by:  27.75.43.243 on December 25, 2017 at 11:31pm
 Updated by:  January 2, 2018 at 10:52pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Quản lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phát triển công việc làm ăn, tìm người phù hợp kết hôn. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, Thiền, Yoga, Du lịch, làm từ thiện, mua sắm Translate to English
 I Am:  Nhận hậu, biết cư xử, tôn trọng lẻ phải thích sự thật, thẳng tính, ghét giả dối, nói xạo, biết giúp đỡ mọi người miền nam Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ hiền lành, tử tế, biết giá trị nhân cách, có đạo đức, biết lẻ phải, có ý định lập gia đình, không đùa đòi ăn chơi, nghiêm túc trong tình cảm. Translate to English

Back | Send Email to Anh Tuân (ID: 1424283)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.