Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424327 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

timhanhphuc - ID: 1424327
 IP & Posted by:  115.79.28.235 on December 26, 2017 at 11:54pm
 Updated by:  December 27, 2017 at 9:04pm
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  Will tell you later
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân vien kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  PHÁT TRIỂN CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG Translate to English
 Free Time:  NGHE NHẠC , TRÃI LÒNG VỚI NHỮNG ĐIỆU MÚA Translate to English
 I Am:  LẠNH VÌ QUÁ CÔ ĐƠN ƯU ĐIỂM : NGOẠI HÌNH KHÁ NHƯỢC ĐIỂM : ĐEN MANG MÀU DA CỦA XỨ BIỂN Translate to English
 Looking For:  TOPMENLY KẾT BẠN TÂM SỰ HỢP NHAU TIẾN XA HƠN CÁC ANH PHẢI TO CON MENLY MẠNH MẼ TR MỌI TRƯỜNG HỢP Translate to English

Back | Send Email to timhanhphuc (ID: 1424327)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.