Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424385 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Gió mùa - ID: 1424385
 IP & Posted by:  1.54.111.251 on December 27, 2017 at 9:49pm
 Updated by:  December 28, 2017 at 9:24pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hà Nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nói sau
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trong sự nghiệp, ổn định cuộc sống gia đình. Translate to English
 Free Time:  Ngồi suy nghĩ Translate to English
 I Am:  Nghiêm túc trong công việc, đời sống và biết thích ứng phù hợp với mọi hoàn cảnh, xã hội. Translate to English
 Looking For:  Có tâm Translate to English

Back | Send Email to Gió mùa (ID: 1424385)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.