Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424458 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngư Ngố - ID: 1424458
 IP & Posted by:  1.52.33.97 on December 29, 2017 at 12:34am
 Updated by:  December 30, 2017 at 8:46pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TPHCM
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn trai, hợp tiến xa Translate to English
 Free Time:  Thời gian rảnh lo dọn dẹp, họp mặt bạn bè cafe, thời gian rảnh nhiều ngày thì đi du lịch. Translate to English
 I Am:  Hoà đồng, dễ nói chuyện, thích du lịch, ăn ngon, và cũng rất chịu khó cày kiếm tiền, sống tự lập.... Translate to English
 Looking For:  Bạn trai trưởng thành, điềm đạm, vui vẻ hài hước , tính không gia trưởng, yêu vợ, biết chăm lo cho gia đình, nhiêu đây trước, có ý định lâu dài thì sẽ nói những ý tiếp theo 😜😜😜 Translate to English

Back | Send Email to Ngư Ngố (ID: 1424458)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.