Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424783 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

bopham - ID: 1424783
 IP & Posted by:  168.235.201.254 on January 3, 2018 at 12:45am
 Updated by:  January 3, 2018 at 9:27pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  sơn xe
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  muốn tìm hiểu một bạn là fem và quen lâu dài Translate to English
 Free Time:  Cà phê...đọc truyện.. Translate to English
 I Am:  Hòa đồng..nhưng là 1 người ít nói khi mới tiếp xúc..quen lâu sẽ hiểu.. Translate to English
 Looking For:  Fem...liên hệ zalo:01216806801 Translate to English

Back | Send Email to bopham (ID: 1424783)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.