Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424878 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TiTi - ID: 1424878
 IP & Posted by:  66.249.82.94 on January 4, 2018 at 10:44am
 Updated by:  April 20, 2018 at 4:41pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vung Tau
 Zip:  01289839893
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Typist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Vạn sự tuỳ duyên... Sống chậm, nghĩ sâu và yêu thương nhiều hơn.... Translate to English
 Free Time:  Listen to music, hang out with my friends and go to travel Translate to English
 I Am:  Nếu chưa tìm được mối quan hệ rõ ràng thì hãy sống như 1 bà hoàng trong làng thả thính Translate to English
 Looking For:  Nếu tình yêu bất diệt là một giấc mơ thì đó sẽ là giấc mơ mà chúng ta cùng chia sẻ... Translate to English

Back | Send Email to TiTi (ID: 1424878)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.