Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425085 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn CHi - ID: 1425085
 IP & Posted by:  116.102.221.49 on January 7, 2018 at 8:19am
 Updated by:  January 7, 2018 at 9:10pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Haircut
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Thích xem phim hành động, nghe nhac,và nấu ăn Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, sống biết thông cảm với người khác Translate to English
 Looking For:  Tim 1 nguoi đan ông hiểu trong cuộc sống va biet thông cảm Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn CHi (ID: 1425085)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.