Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425120 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hai Van - ID: 1425120
 IP & Posted by:  171.247.176.207 on January 7, 2018 at 8:12pm
 Updated by:  January 15, 2018 at 9:10pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  phấn đấu ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua .... Translate to English
 Free Time:  chơi với con , đọc sách báo , nghe nhạc , làm việc nhà ... Translate to English
 I Am:  tôi là người nhạy cảm , nói ít , trân trọng những giá trị nhân văn . Translate to English
 Looking For:   có trình độ đại học trở lên , có cuộc sống vững vàng ,có trái tim ấm áp và bao dung . nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân .tuổi từ 43 đến 56.cảm ơn bạn đã xem . Translate to English

Back | Send Email to Hai Van (ID: 1425120)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.