Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425128 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hải Lê - ID: 1425128
 IP & Posted by:  27.64.230.220 on January 7, 2018 at 10:32pm
 Updated by:  January 9, 2018 at 1:18am
 Gender:  Male
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ thuật điện t
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thích làm những gì mình nghĩ và cố gắng thực hiện điều muốn. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, cafe và đi dạo Translate to English
 I Am:  Bản thân luôn vui vẻ, hoà đồng và thích kết bạn bốn phương để nói chuyện và có thêm nhiều bạn bè hơn nữa Translate to English
 Looking For:  Người gần gũi, dễ thương, vui vẻ... Translate to English

Back | Send Email to Hải Lê (ID: 1425128)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.