Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425203 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thanh thuy - ID: 1425203
 IP & Posted by:  66.249.82.93 on January 8, 2018 at 6:44pm
 Updated by:  July 12, 2018 at 2:16am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  ha noi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Duoc sy
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Dọn dẹp nhà, đi leo núi, nghe nhạc, đọc sách... Translate to English
 I Am:  Thành thật, chăm chỉ. K thích sự dối trá. Mọi tội lỗi đều có thể tha thử nhưng ngoại tình thì không. Translate to English
 Looking For:  Tôi muốm tìm người đàn ông tốt,biết chăm lo và yêu thương gia đình. Tìm hiểu và tiến tới hôn nhân với sự thành thật. Translate to English

Back | Send Email to thanh thuy (ID: 1425203)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.