Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425291 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồ Hạ - ID: 1425291
 IP & Posted by:  27.73.11.62 on January 9, 2018 at 7:24pm
 Updated by:  January 13, 2018 at 3:45am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống An Nhiên Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, nấu ăn... Translate to English
 I Am:  "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Nếu ai cũng giống tôi đều tin vào duyên phận trời định chắc hẳn cũng tin vào tình cảm có thể xây dựng được qua trang web này. Translate to English
 Looking For:  Hãy bắt đầu bằng 1 tình bạn chân thành không phân biệt tuổi tác, địa vị, hoàn cảnh xã hội, vị trí địa lý... Thanks for interested in my profile! Translate to English

Back | Send Email to Hồ Hạ (ID: 1425291)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.