Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425296 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đặng Thuý Ng - ID: 1425296
 IP & Posted by:  112.197.126.50 on January 9, 2018 at 8:38pm
 Updated by:  January 14, 2018 at 6:40pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muon co mot moi quan hệ nghiêm túc Translate to English
 Free Time:  Thich don dẹp nhà nửa, và đọc sách, đi chùa. Translate to English
 I Am:  Tôi thuộc tuýp nguoi yeu thich sự chung thuỷ, het lòng vì nguoi mình yêu. Translate to English
 Looking For:  Thích đàn ông trên 30 tuoi , chững chạc, có công việc ổn định, khong hút thuốc. Có trách nhiệm với gia đình vợ con. Translate to English

Back | Send Email to Đặng Thuý Ng (ID: 1425296)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.