Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425312 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phi long - ID: 1425312
 IP & Posted by:  116.102.3.15 on January 9, 2018 at 11:57pm
 Updated by:  January 10, 2018 at 8:38pm
 Gender:  Male
 Age:  31
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  tphcm
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tim cho mình cuộc sống lí tưởng Translate to English
 Free Time:  cafe dạo phố và từ thiện về đêm mỗi lúc rãnh Translate to English
 I Am:  bản thân mình là người trầm lặng ít nói đôi khi chỉ nói khi có ai đó mở lời trước chính vì thế nên tới giờ vẫn FA tại chỗ Translate to English
 Looking For:  sao cung đươc giản dị chân thành và nghiêm túc Translate to English

Back | Send Email to Phi long (ID: 1425312)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.