Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425404 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thảo Lê - ID: 1425404
 IP & Posted by:  171.250.66.92 on January 11, 2018 at 8:38am
 Updated by:  January 18, 2018 at 12:05am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kết bạn nếu được sẽ tiến tới lâu dài Translate to English
 Free Time:  Dọn dẹp nhà cửa , nấu ăn , đọc báo , nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Tính hòa đồng , nóng tính nhưng dễ nguội , không để bụng mọi vấn đề , thương yêu thú vật Hơi bị điên xíu hihi Translate to English
 Looking For:  Tìm người đàn ông chân chính , chung thủy đạo đức yêu thích gia đình , thương vợ con và có trách nhiệm Translate to English

Back | Send Email to Thảo Lê (ID: 1425404)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.