Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425527 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương Thuỳ - ID: 1425527
 IP & Posted by:  113.183.157.173 on January 13, 2018 at 7:15am
 Updated by:  January 18, 2018 at 12:09am
 Gender:  Female
 Age:  19
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tây ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  som tim đuợc một nguoi dan ong tốt . Co the yeu toi thật Long . Va cung nam tay toi di het đoạn đuong nay ..! Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , xem phim Translate to English
 I Am:  Toi la người hiền hoà , vui ve , ..yếu men su chan thanh ghét gia doi...( không chín khôngchín năm sau sau bon bon một ) Translate to English
 Looking For:  La nguoi tinh cách manh me ,, vui ve . Chan thanh . Tuổi 25 - 36 ( nguoi chung thủy ) ..! Translate to English

Back | Send Email to Phương Thuỳ (ID: 1425527)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.