Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1425549 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 SweetTX - ID: 1425549
 IP và Ngày:  73.115.178.77 on January 13, 2018 at 2:19pm
 Sửa Chữa Ngày:  January 13, 2018 at 8:55pm
 Giới Tính:  Nữ
 Tuổi:  33
 Chiều Cao:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Cân Nặng:  100 lbs (46 kg)
 Thân Hình:  Average
 Từ Thành Phố:  Houston
 Tiểu Bang:  Texas
 Zip:  77077
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Không có Đạo
 Học Vấn:  BA/BS (4 years college)
 Nghề Nghiệp:  corporate-oil and gas
 Hút Thuốc:  Không Hút Thuốc
 Uống Rượu:  Biết Uống Một Chút
 Gia Cảnh: Sống Độc Thân
 Mục Tiêu:  My short goal is to continue to develop my career, be happy in my life and find a compatible bf. Long term goal: to have a small family with a man who loves me for who I am. Đỗi qua tiếng Việt
 Giờ Rãnh Rỗi:  Walking/jogging at the park, gym, cooking at home, enjoy a beach on a nice weather day, shopping, or simply a dinner with my friends to have some laughs and feel relax after a long week working....flexible....once in a while, I also enjoy going to the painting studio with my close friend or play keyboard at home. :) Any fun activities... ^^ Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:  I am friendly, easy going, educated, like to have good laughs with my loved ones, work hard but like to enjoy life at the same time. Family oriented, serious in relationship. What else? please tell me. :))) Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  a man has a potential to develop a serious LT relationship...somebody nice, friendly, caring and educated...a sense of humor is a bonus...hehe :)) If you are currently in a marriage, pls don't contact me. Sorry... Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến SweetTX (ID: 1425549)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.