Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425558 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mail 4 free - ID: 1425558
 IP & Posted by:  74.15.78.36 on January 13, 2018 at 4:56pm
 Updated by:  January 14, 2018 at 5:18pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  North York
 State/Province:  Canada
 Zip:  m6m
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Di Cay`
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tri kỷ,tri âm,cùng nhau chung hưởng nửa đời còn lại,chặt ko đứt ,bứt ko rời ... Translate to English
 Free Time:  Ăn uống,đi chơi,dạo sắm ,du lịch cho vui vui v..v.... Translate to English
 I Am:  Thích ăn ngon,mặc đẹp,đi chơi,tro` chuyện bên người mình yêu thích .... Translate to English
 Looking For:  Sống bên tôi hết quãng đời còn lại ! Translate to English

Back | Send Email to Mail 4 free (ID: 1425558)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.