Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425563 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Duyen tinh - ID: 1425563
 IP & Posted by:  115.72.42.213 on January 13, 2018 at 7:29pm
 Updated by:  January 13, 2018 at 8:50pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Br vt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  May
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm đối tượng đã sẵn sàng kết hôn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc xem phim( so phone va viper0976005535) Translate to English
 I Am:  Đã sẵn sàng đến hôn nhân . Đã thất bại trong hôn nhân. Chỉ mong muon nữa cuộc đời còn lại cùng ai kia nắm tay nhau đi hết quảng đời tiếp. Translate to English
 Looking For:  Hoàng canh như tôi. Nghiem túc đến hôn nhân. K đùa giỡn để mất thời gian nhé . Xin cảm on . Translate to English

Back | Send Email to Duyen tinh (ID: 1425563)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.