Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425595 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

OanhPham - ID: 1425595
 IP & Posted by:  171.248.1.193 on January 14, 2018 at 3:43am
 Updated by:  April 7, 2018 at 6:52pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Finance
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn hạn; kết hôn ổn định cuộc sống gia đình. Dài hạn; xây dựng sự nghiệp cùng chồng để hỗ trợ chồng thành công trong sự nghiệp, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Tạo dựng mối quan hệ gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ. Translate to English
 Free Time:  Đọv sách, xem chương trình khám phá thế giới, thỉnh thoảng chạy bộ Translate to English
 I Am:  Hơi trầm tính, khi yêu thì hết mình và có sự quam tâm đến người mình yêu. Thích sự thẳng thắn, rõ ràng. Translate to English
 Looking For:  Có chí hướng, biết yêu thương và tôn trọng. Biết cân bằng công việc và cuộc sống để có cuộc sống nhẹ nhàng, dễ chịu. Vui tính Translate to English

Back | Send Email to OanhPham (ID: 1425595)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.