Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425597 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồ Ly Trắng - ID: 1425597
 IP & Posted by:  27.67.246.191 on January 14, 2018 at 4:01am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm kiếm thật nhiều tiền để thực hiện ước mở nhỏ của mình Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,xem phim Translate to English
 I Am:  Một người vui vẻ,hài hước,tình cảm Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn nếu hợp sẽ tiến xa hơn ( dt 0935 4567 45 ) Translate to English

Back | Send Email to Hồ Ly Trắng (ID: 1425597)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.