Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425625 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhanle1283 - ID: 1425625
 IP & Posted by:  67.174.22.28 on January 14, 2018 at 11:01am
 Updated by:  January 14, 2018 at 11:12pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Leesburg
 State/Province:  Florida
 Zip:  34748
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Lam nails
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Muốn tìm một người phù hợp với mình để đi hết đoạn đường còn lại Translate to English
 Free Time:  Làm vườn uống cà phê nói chuyện với bạn bè Translate to English
 I Am:   Bình thường sống giản dị Vui tánh dễ gần Translate to English
 Looking For:   Biết lo cho cuộc sống gia đình không ăn chơi sa đạ vậy là đủ Translate to English

Back | Send Email to Nhanle1283 (ID: 1425625)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.