Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425744 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuỳ Nhi - ID: 1425744
 IP & Posted by:  42.112.228.11 on January 16, 2018 at 7:28am
 Updated by:  January 20, 2018 at 7:34pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Thợ may áo dài
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong muốn Tìm 1 người bạn để tìm hiểu và sẽ tiến xa . Translate to English
 Free Time:  Xem phim. Nghe nhạc . Translate to English
 I Am:  Tôi là con gái Gia đình gốc Huế .Sinh ra và lớn lên tai Đà Nẵng . Lần đầu tiên tôi biết đến trang web này với mong muốn tìm cho mình 1 người bạn chân thành . Có ý nghĩ đi đến Hôn Nhân . Không gian dối . Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc . Chân thành .Không ăn chơi . Translate to English

Back | Send Email to Thuỳ Nhi (ID: 1425744)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.