Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425994 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huong - ID: 1425994
 IP & Posted by:  14.186.112.175 on January 20, 2018 at 5:05am
 Updated by:  August 22, 2019 at 6:25am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vietnam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn Người đi để lại muôn ngàn nhớ mong Ngày xuân ta mãi rong chơi Giật mình khi đã mùa đông dần chiều Chờ người người ở phương nao Để ta trong ngón đợi chờ tháng năm Translate to English
 Free Time:  Se noi sau Translate to English
 I Am:  Binh thuong va gian di Translate to English
 Looking For:  Tim nguoi biet quan tam Chia se va biet lo cho cuoc song gia dinh.cung nhau tien buoc trong quang doi Con lai Translate to English

Back | Send Email to Huong (ID: 1425994)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.