Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426055 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Trân - ID: 1426055
 IP & Posted by:  118.69.211.116 on January 21, 2018 at 4:45am
 Updated by:  July 12, 2018 at 1:55am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Du lịch và mua sắm Translate to English
 I Am:  Hòa đồng , thân thiện và luôn đặt mình vào vị trí người khác Translate to English
 Looking For:  Lịch lãm , hiểu chuyện và biết lo cho gia đình Translate to English

Back | Send Email to Lê Trân (ID: 1426055)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.