Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426297 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bui thi Trang - ID: 1426297
 IP & Posted by:  117.3.201.80 on January 25, 2018 at 3:37am
 Updated by:  March 11, 2018 at 9:59pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho chi Minh
 Zip:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nghề may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Xem tivi Translate to English
 I Am:  It noi sông nôi tâm..đã ly hôn đag sông độc thân cùng hai con.. Một trai..môt gái.. Translate to English
 Looking For:  Một người tâm sự và cũng cô đơn giống mình ..noi chuyện lịch sự cảm thông.. Translate to English

Back | Send Email to Bui thi Trang (ID: 1426297)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.