Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426364 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hưu tài - ID: 1426364
 IP & Posted by:  66.249.82.222 on January 26, 2018 at 5:10am
 Updated by:  January 26, 2018 at 9:05pm
 Gender:  Male
 Age:  62
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  vũng tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  côngnhân xây dựn
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn trikỷ niêuhợp đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  xem tivi thời sự chăm sóc cây cảnh Translate to English
 I Am:  vui tính dê gần thích chân thành tôn trong tình bạn yêu thương chăm sóc cho nhau Translate to English
 Looking For:  không quan trọng ngoai hình tuổi trên 50 Translate to English

Back | Send Email to hưu tài (ID: 1426364)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.