Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426412 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hào minh - ID: 1426412
 IP & Posted by:  171.235.59.242 on January 27, 2018 at 3:30am
 Updated by:  January 27, 2018 at 7:26pm
 Gender:  Male
 Age:  25
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nửa cho sau này Translate to English
 Free Time:  Xem tin tức, xem hài, nghe nhạc hoặc chơi thể thao. Translate to English
 I Am:  Sống chân thật, biết Kinh trên nhường dưới, biết nấu ăn,rất lãng mạng và thích ca hát. Translate to English
 Looking For:  Sống chân thật, biết yêu thương gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Hào minh (ID: 1426412)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.