Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426459 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bình An - ID: 1426459
 IP & Posted by:  171.247.176.207 on January 27, 2018 at 8:05pm
 Updated by:  January 28, 2018 at 10:14pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Ho Chi Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  ổn định
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  làm những việc thường ngày của một người phụ nữ Translate to English
 I Am:  vừa đủ tinh tế để cảm nhận , vừa đủ thẳng thắn và trung thực để bạn tin cậy và sẻ chia . Translate to English
 Looking For:  sống đàng hoàng có trách nhiệm có nghề nghiệp ổn định . Translate to English

Back | Send Email to Bình An (ID: 1426459)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.