Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426536 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm hạnh Phú - ID: 1426536
 IP & Posted by:  14.243.90.194 on January 29, 2018 at 12:13am
 Updated by:  February 28, 2018 at 12:57am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Phun thêu thẫm mỹ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm việc , để tương lai tốt đẹp hơn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhac , nấu ăn ...học hỏi thêm những kiến thức trên mạng Translate to English
 I Am:  Một người bình thường , biết nấu ăn , biết kính trên nhường dưới , biết quí trọng những gì mình đang có ,chung thủy , thích trẻ con Translate to English
 Looking For:  Đàn ông chung thủy , biết quí trọng hạnh phúc gia đình , vị tha hiền lành , có Tâm có Đức , có Tài Translate to English

Back | Send Email to Tìm hạnh Phú (ID: 1426536)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.