Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426983 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Na - ID: 1426983
 IP & Posted by:  113.169.173.83 on February 4, 2018 at 12:41am
 Updated by:  November 9, 2018 at 11:36pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bảo Lộc
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Osin😋
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Đối đầu với sự sợ hãi Translate to English
 Free Time:   Mỗi khi rãnh mình thích ngủ nhất , xem phim ... Translate to English
 I Am:   Luôn nhìn về phía trước , là người chân thành ,vui vẻ ... Translate to English
 Looking For:   Tình bạn nếu hợp thì sẽ tiến xa hơn. Translate to English

Back | Send Email to Lê Na (ID: 1426983)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.