Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427110 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Ngọc - ID: 1427110
 IP & Posted by:  171.247.10.254 on February 6, 2018 at 4:38am
 Updated by:  February 6, 2018 at 7:44pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cố gắng phấn đấu để có 1 Tương lai tốt hơn Translate to English
 Free Time:  Đi dạo,make up, chơi cùng với con trai Translate to English
 I Am:   thích tự do, gét bị Gò bó,chả thích lợi dụng ai, cũng chẳng muốn ai lợi dụng mình Translate to English
 Looking For:  Thật thà,chất phát,không phân biệt tuổi tác ,giới tính, trò chuyện vui vẻ là được. ^_^ Translate to English

Back | Send Email to Lê Ngọc (ID: 1427110)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.