Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427232 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngân nguyễn - ID: 1427232
 IP & Posted by:  58.187.243.206 on February 8, 2018 at 4:48am
 Updated by:  March 20, 2018 at 2:43am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Bảo lộc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm một người phù hợp với mình để yêu để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Tôi làm những việc mình thích Translate to English
 I Am:  Tôi hay cười hay giận như dễ quên không thù dai hòa đồng vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Biet quan tâm chăm sóc lo lắng cho gia đình nỗi lực trong công việc để ổn định cuộc sống Translate to English

Back | Send Email to Ngân nguyễn (ID: 1427232)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.