Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427247 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Elly Ngoc - ID: 1427247
 IP & Posted by:  171.247.197.26 on February 8, 2018 at 10:09am
 Updated by:  February 8, 2018 at 8:18pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Dong Nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NV Sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  làm việc thật tốt để chăm lo cho gia đình, sống có ý nghĩa và có giá trị.... Translate to English
 Free Time:  coffe và thư giãn... Translate to English
 I Am:  tôi là người thẳng tính, chân thật, hòa đồng... Translate to English
 Looking For:  chuẩn men, bao dung, thông cảm, yêu thương và quan tâm gia đình, nghề nghiệp ổn định, có thể là chổ dựa cho vợ con,có chí cầu tiến, nói được làm được.... Translate to English

Back | Send Email to Elly Ngoc (ID: 1427247)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.