Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427479 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thai' Duong* - ID: 1427479
 IP & Posted by:  47.145.145.87 on February 12, 2018 at 6:41pm
 Updated by:  March 14, 2018 at 5:09pm
 Gender:  Male
 Age:  58
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  los angeles
 State/Province:  California
 Zip:  91790
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  mong kết bạn, truoc làm quen, sau tìm hiểu, biết là rất khó để gặp người hợp ý, nhưng vẫn cố tìm, biết đau có duyên tim` duoc nguoi`để cùng chung tay xây dựng lại những đổ vỡ của đời mình ... Translate to English
 Free Time:  Thích xem tử vi, ngẫm nghĩ đến số phận con người, cung hay nghe dvd kinh giảng của các sư thầy, như Thích thanh Từ, Thích trí Siêu v.v... Translate to English
 I Am:  nói về mình ư, cứ quen đi roi se hiểu nhé Translate to English
 Looking For:  Tuỳ duyên mà gặp thôi, chứ không thể tìm được người mình muốn, kiếp trước có nợ ai không thì để người ấy đến tìm ...có phải không? Translate to English

Back | Send Email to Thai' Duong* (ID: 1427479)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.