Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427554 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mita Le - ID: 1427554
 IP & Posted by:  116.106.228.86 on February 14, 2018 at 7:29am
 Updated by:  October 1, 2018 at 8:22pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  24
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Dược sĩ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn trò chuyện có thể tiến xa hơn nếu hợp Translate to English
 Free Time:  Fb, nghe nhạc, đi dạo ăn vặt Translate to English
 I Am:  Hiền ít nói ngại tiếp xúc người lạ Translate to English
 Looking For:  Tìm người chuẩn chạc nghiêm túc lớn tuổi 23 trở lên Translate to English

Back | Send Email to Mita Le (ID: 1427554)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.