Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427647 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

THANH SƠN - ID: 1427647
 IP & Posted by:  183.81.8.55 on February 16, 2018 at 8:53am
 Updated by:  June 13, 2018 at 6:18am
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SAI GON
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  KINH DOANH
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu và lập gia đình Translate to English
 Free Time:  Thể thao, đọc sách báo, cafe... Translate to English
 I Am:  Chân thành,thẳng thắng,thích kinh doanh và đi du lịch khắp nơi. Translate to English
 Looking For:  Bạn gái tuổi từ 28-35.Chân tình,thùy mị,biết chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to THANH SƠN (ID: 1427647)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.