Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427701 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jun - ID: 1427701
 IP & Posted by:  103.199.42.195 on February 17, 2018 at 8:14am
 Updated by:  April 10, 2018 at 5:01pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Happy City?
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  NV Văn Phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng làm việc thật tốt và vui vẻ Translate to English
 Free Time:  Cà phê cùng bạn,Facebook, nấu ăn, dạo biển, nghe nhạc... Translate to English
 I Am:  Tôi là người tự lập, thích tự do và sự công bằng, vui tính,khá lãng mạn, yêu chó. Thẳng thắn. Translate to English
 Looking For:  Một người bạn, một người biết lắng nghe và có thể hơn thế nữa,luôn hy vọng. Translate to English

Back | Send Email to Jun (ID: 1427701)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.