Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427735 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Riêng 1Goc Troi - ID: 1427735
 IP & Posted by:  174.211.0.175 on February 17, 2018 at 9:03pm
 Updated by:  April 26, 2018 at 4:43pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  FV
 State/Province:  California
 Zip:  92708
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Separated
 My goal:  Đạt mục tiêu định ra cho 2018 . Nhất định la sẽ tốt hơn 2017 :) Translate to English
 Free Time:  Tập gym , làm việc nhà , chơi với con . Translate to English
 I Am:  Sống đơn giản , đậm chất á đông . Mọi người nói mình tuy dể mà khó , mà là khó chịu :) . Translate to English
 Looking For:  Chỉ muốn có bạn bè từ 35 tuổi trở lên để hang out lúc rãnh , những người bạn có tư cách , ăn nói lịch sự , tôn trọng đối phương . Nếu các anh muốn tìm bạn gái thì đừng liên lạc với mình nha . Mình chưa ready cho một mối quan hệ nào cả . Thank you . Translate to English

Back | Send Email to Riêng 1Goc Troi (ID: 1427735)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.