Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427963 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

sakura nguyen - ID: 1427963
 IP & Posted by:  14.236.162.226 on February 20, 2018 at 11:33pm
 Updated by:  March 6, 2018 at 4:53am
 Gender:  Lesbian
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sẽ nói sau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  làm tốt công việc hiện tại và xây dựng một mối quan hệ lâu dài, bền vững với người mình yêu thương Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, xem tivi, đọc sách... Translate to English
 I Am:  hiền lành, tốt bụng và sống có trách nhiệm... Translate to English
 Looking For:  một người có suy nghĩ nghiêm túc để đi đến một mối quan hệ lâu dài, bền vững. Translate to English

Back | Send Email to sakura nguyen (ID: 1427963)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.