Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428106 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lisa - ID: 1428106
 IP & Posted by:  172.56.17.157 on February 22, 2018 at 8:41am
 Updated by:  September 8, 2019 at 8:36pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  H B
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Office
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim ban Chan thanh.người.. Tôi đi tìm cái nữa của tôi.. Nhưng tìm mãi đến bay giờ không thấy.. Tính yêu của tôi ơi.. Anh là ai vậy. Sao để tôi tìm mãi Tim ban ca of CA only OC. NO. San Jose Translate to English
 Free Time:  Di an uong go to beach , với con trai 8 tuoi, Xin vui lòng đa số phone Tôi sẽ gọi lại nếu không có số điện thoại thi tôi không trả lời Nó scram Translate to English
 I Am:  Toi la nguoi phi nu.binh thuong giang di.hien that tha dao duoc. Tôi là người chân thật không thích đùa giỡn I am looking long tream Translate to English
 Looking For:  Tim ban chân thật hiền lành đạo đức Lâu dài amypham45@yahoo.com Translate to English

Back | Send Email to Lisa (ID: 1428106)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.