Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428108 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Annie Truong - ID: 1428108
 IP & Posted by:  113.185.15.45 on February 22, 2018 at 8:53am
 Updated by:  February 22, 2018 at 7:51pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hà Nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Giảng viên đại h
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim kiểm 1 mối quan hệ nghiêm túc Translate to English
 Free Time:  Tập Yoga, bơi Translate to English
 I Am:  Tỉ mỉ, chăm chút, cần thận trong cong việc gia đình. Thoải mái, dễ nói chuyện vơi bạn bè Translate to English
 Looking For:  Mối quan hệ nghiêm túc , đàn ông chín chắn, có địa vị, học thức, công việc ổn định, biết yêu thương phụ nữ Translate to English

Back | Send Email to Annie Truong (ID: 1428108)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.