Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428586 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Van Van - ID: 1428586
 IP & Posted by:  171.247.17.88 on February 28, 2018 at 7:26pm
 Updated by:  August 30, 2018 at 4:14pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  ổn định
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  phấn đấu cho cuộc sống tốt hơn Translate to English
 Free Time:  việc nhà , đọc sach , đưa con đi chơi Translate to English
 I Am:  bình thường , sống nội tâm , trân trọng những giá trị đạo đức , không thích dựa dẫm . Translate to English
 Looking For:  cuộc sống vững vàng ,tính cao thượng , nhân ái, có học thức , tuổi từ 44 đến 56.cảm ơn bạn đã xem hồ sơ . Translate to English

Back | Send Email to Van Van (ID: 1428586)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.