Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428872 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Thuý - ID: 1428872
 IP & Posted by:  171.253.130.30 on March 5, 2018 at 4:19pm
 Updated by:  March 22, 2018 at 8:12am
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  cong nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người bạn tâm sự , hiền và chân thành . Translate to English
 Free Time:  xem tv. Translate to English
 I Am:  hiền , thật thà , biết nấu ăn , sống tình cảm. Translate to English
 Looking For:  tìm một người bạn lớn tuổi hơn mình có chung tính cách giống như mình hiền , thật thà , chân tình , sống tình cảm . Nếu ban cảm thấy hợp nhau có thể liên lạc thêm sđt mình 01228069009 Thanh Thuý Cảm ơn mọi người đã đọc qua hồ sơ của mình. Translate to English

Back | Send Email to Thanh Thuý (ID: 1428872)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.