Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428881 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chờ người - ID: 1428881
 IP & Posted by:  1.53.32.215 on March 5, 2018 at 6:53pm
 Updated by:  November 1, 2019 at 7:48pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Viet Nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  làmviệcnhà nứơc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm nghiêm túc. Translate to English
 Free Time:  Còn tùy vào sở thích lúc đó là đang muốn làm gì. Translate to English
 I Am:  Chúng ta quen nhau đi rồi em sẽ nói cho anh biết. Translate to English
 Looking For:  hy vọng sẽ gặp được anh (người em đang mong đợi) Translate to English

Back | Send Email to Chờ người (ID: 1428881)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.